Jak mówi polskie przysłowie to właśnie „okazja czyni złodzieja”.

Zadaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest skuteczne wykrycie intruza  i przekazanie tej informacji do centrum monitorowania alarmów. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane systemy alarmowe  znacząco podnoszą bezpieczeństwo osób i mienia.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu wykonujemy w technologii przewodowej i bezprzewodowej.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu optymalny system sygnalizacji włamania i napadu dostosowany do każdego rodzaju obiektu.

Stosowane rozwiązania do minimum ograniczają występowanie fałszywych alarmów przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej skuteczności detekcji i funkcjonalności.

Wykonujemy profesjonalne instalacje systemów alarmowych w celu ochrony wewnętrznej i zewnętrznej obiektów takich jak:

– obiekty komercyjne (sklepy, biura, hotele, obiekty sportowe, restauracje, galerie handlowe, szkoły)
– obiekty przemysłowe ( magazyny logistyczne, hale, fabryki)
– obiekty specjalne (banki, kantory wymiany walut, magazyny broni, kancelarie tajne)
– obiekty sakralne
– domy i budynki mieszkalne oraz osiedla mieszkalne
– place budowy

W naszej ofercie posiadamy:

– Centrale alarmowe analogowe
– Centrale alarmowe cyfrowe
– Manipulatory (klawiatury)
– Ekspandery (moduły rozszerzeń)
– Czujki ruchu
– Czujniki dymu
– Czujki gazu ziemnego (metanu)
– Czujki gazu LPG (propan-butan)
– Czujki czadu (tlenku węgla)
– Czujki gazów usypiających (np. oparów chloroformu)
– Czujniki magnetyczne (kontaktrony)
– Czujniki zbicia szkła
– Czujniki wibracyjne
– Czujniki temperatury i zalania
– Zewnętrzne czujki ruchu
– Przyciski napadowe
– Uchwyty do czujek
– Autonomiczne czujki dymu, gazu, zalania
– Czujniki dymu papierosowego i ognia
– Bariery podczerwieni
– Sygnalizatory alarmowe zewnętrzne
– Sygnalizatory alarmowe wewnętrzne
– Sterowniki radiowe
– Bezprzewodowe systemy alarmowe
– Powiadomienie GSM – moduły GSM
– Obudowy do central alarmowych i manipulatorów
– Akumulatory do central alarmowych, baterie do czujek i pilotów

Działamy na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych Nr L-0346/14 oraz posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r.