Ochrona fizyczna realizowana jest w formie stałej lub doraźnej.

Bezpośrednia ochrona fizyczna stała polega  na stałej obecności pracowników ochrony na obiekcie.

Celem tego typu ochrony jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz życiu na terenie chronionego obiektu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Bezpośrednia ochrona fizyczna doraźna polega na okresowym kontrolowaniu stanu bezpieczeństwa obiektu wykonywanym przez patrole interwencyjne.

Dyżurny centrum monitorowania alarmów, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu natychmiast po otrzymaniu zdarzenia alarmowego wysyła patrol interwencyjny w celu szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia. Patrol interwencyjny podejmuje działania ochronne mające na celu udaremnienie bezpośredniego i bezprawnego zamachu na chronione osoby lub mienie oraz zabezpieczenie obiektu do chwili przyjazdu Policji lub osoby upoważnionej .